Quy định về thương nhân thể nhân và thương nhân pháp nhân

0
260

Quy định về thương nhân thể nhân và thương nhân pháp nhân

Luật thực định của các quốc gia có các cách định nghĩa khác nhau về thương nhân. Có 2 cách định nghĩa chủ yếu được sử dụng là định nghị theo bản chất thương mại và định nghĩa theo hình thức quản lý. Pháp Bỉ, Iran định nghĩa theo bản chất thương mại. Luật Thương mại 2005 quy định về các thương nhân như sau: 

–         Chủ thể bao gồm cá nhân thể nhân hoặc là pháp nhân (các thương hội)

–         Có thực hiện các hành vi thương mại và coi đó là nghề nghiệp của mình : thực hiện 1 cách thường xuyên và có thu nhập chủ yếu từ việc thực hiện các hành vi đó

–         Có đăng ký kinh doanh

  Thương nhân thể nhân Thương nhân pháp nhân
Khái niệm Là các cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi  tự thân thực hiện thực hiện các hành vi thương mại một các thường xuyên và lấy chúng làm nghề nghiệp của mình Là các thương hội được coi là thương nhân bởi hình thức. Thương nhân này được thực hiện dưới dạnh công ty thương mại.
Đặc điểm ·        Thực hiện các hành vi thương mại một cách thường xuyên và lấy chúng làm nghề nghiệp của mình.

·        Tự thân thực hiện các hành vi thương mại tức thực hiện dưới danh nghĩa và tài khoản của họ.

 

·        Là một thực thể pháp lý độc lập có sản nghiệp riêng độc lập với chủ sở hữu của nó (Thành viên mang tài sản góp vào thì không còn quyền sở hữu đối với tài sản đó nữa; tài sản cũng không thuộc sở hữu chung mà thuộc công ty)

·        Có thể tư mình thực hiện với trụ sở quốc tịch và năng lực riêng.

·        Có nhiều học thuyết lý giải những học thuyết được đồng ý là hợp đồng. Công ty là 1 hợp đồng

Các hình thức phân loại ·        Dựa theo hình thức đăng ký thì phân thành thương nhân thực tế và thương nhân theo luật.

·        Thương nhân có cơ sở thương mại hoặc không có cơ sở thương mại

·        Thương nhân vợ chồng hoạt động thương mại và thương nhân vợ chồng hoạt động riêng rẽ.

 

·        Công ty hợp vốn và hợp danh

 

 

>>> Xem thêm: Dịch vụ đăng ký doanh nghiệp 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.